Dossier

Leven

Hoe te eten, denken, vinden, doen en luisteren? Hoe te leven? We gaan op zoek naar de handvatten voor een vervuld leven. Annemiek Leclaire onderzocht eerder hoe je ontploetert en schrijft nu een Handboek beter leven. Culinair journalist Joël Broekaert eet en schrijft. En nog veel meer: alles voor een goed leven.