Steun onafhankelijke journalistiek

Democratie kan niet zonder goede, onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Om dit mogelijk te blijven maken, kun je Vrij Nederland steunen met een gift. Je gift wordt besteed aan de meest urgente journalistiek denkbaar.

Je kunt doneren door een bedrag over te maken aan:

Stichting Henk en Ada van Randwijk
IBAN: NL48 BUNQ 2291 1104 89 BIC: BUNQNL2A

Wat gebeurt er met je donatie? Op www.randwijkfonds.nl verschaffen we continu inzicht in onze activiteiten. Hier lees je ook meer over Ada en Henk van Randwijk, de naamgevers van het fonds.

Meer weten? Neem contact op met randwijkfonds@vn.nl.

Stichting Henk en Ada van Randwijk is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting (ANBI-status). Kleinere en grotere schenkingen zijn welkom, maar ook legaten en nalatenschappen.