Het gesprek over roken gaat altijd over stoppen met roken, en stoppen met roken gaat altijd over gezondheid. Maar we beseffen pas wat dat betekent als we ziek worden, en dan is het te laat.

Als kind en aanvankelijk ook als puber was ik rabiaat anti-roken. Op mijn zeventiende stak ik toch op. Negenennegentig keer nee gezegd en één keer: wat kan mij het ook schelen. Zo is het begonnen.

Lees ook Lees ook het interview van Mischa Cohen met Willem Melchior 22 december 2018

Ik vond roken geweldig. Ik wist niet beter dan dat ik er bewust voor koos, dat ik ervan genoot en dat het wezenlijk deel uitmaakte van mijn persoon, van mijn bestaan: het uitgaansleven en de liefde, en vooral het schrijven.

En toen werd ik hees. Een poliepje, dacht de huisarts. Het was kanker. Op de stembanden. Met meer dan negentig procent...