Contact

VN Klantenservice

Postbus 15979
1001 NL Amsterdam
tel: 085-7991270
E-mail: vn@aboland.nl
Het klantenservicecentrum is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt hier terecht met al uw vragen over bestaande en nieuwe abonnementen, betaalwijze en lezersaanbiedingen.

Redactie

Postbus 1254
1000 BG Amsterdam
Tel: 085-7991270

Bezoekadres:
Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam
E-mail: redactie@vn.nl

Website

Redactie: Lou-Anna Druyvesteyn (chef), Samuel Peperkamp
Postbus 1254
1000 BG Amsterdam
E-mail: webredactie@vn.nl

Marketing

Brand Manager: Saskia Hillebrand
Marketeer: Denise Timmer
E-mail: marketing@vn.nl
Postbus 1254
1000 BW Amsterdam
tel: (020) 551 84 89

Uitgever

Vrij Nederland is een uitgave van Weekbladpers Groep
Directeur: Wiet de Bruijn
Postbus 1050
1000 BB Amsterdam

Sales

Voor uitgebreide informatie over adverteren in Vrij Nederland, zowel print als online, kunt u mailen naar sales@wpg.nl of bellen naar (020) 521 9743.
Key Account Managers:
Eefke Terporten
E-mail: eefke.terporten@wpg.nl

Vrij Nederland
Vrij Nederland is een uitgave van Weekbladpers Media B.V.
KvK-nummer: 91374588
BTW-nr: NL8656.34.993.B.01

Abonnementen Belgiƫ

Abonneren via deze pagina.

WPG Klantenservice
Postbus 15979
1001 NL Amsterdam
tel: +3185 7991270
e-mail: vn@aboland.nl

Het klantenservicecentrum is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt hier terecht met al uw vragen over bestaande en nieuwe abonnementen, betaalwijze en lezersaanbiedingen.

Privacy Statement WPG Uitgevers

Vrij Nederland BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Vrij Nederland BV houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Vrij Nederland BV maakt deel uit van WPG Uitgevers, een onafhankelijke uitgeversgroep, actief in Nederland en Vlaanderen en verantwoordelijke voor je gegevens. Het volledige privacy statement van WPG vind je hier.

Auteursrecht

Vrij Nederland behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Vrij Nederland behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker/ster van de Vrij Nederland site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Vrij Nederland opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BV Weekbladpers (ook niet via een eigen netwerk).

(Publicatievoorwaarden)

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Vrij Nederland BV (uitgever van Vrij Nederland, verder te noemen Vrij Nederland) besteedt aan de samenstelling van Vrij Nederland en de sites die bij het Vrij Nederland netwerk horen (verder te noemen Vrij Nederland), is het mogelijk dat de informatie die op www.vn.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Vrij Nederland zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Vrij Nederland BV. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Vrij Nederland geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Vrij Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Vrij Nederland. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Vrij Nederland verkregen is.

Vrij Nederland zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Weekbladpers is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.vn.nl.