Jongeren hebben hebben weinig vertrouwen in de kiezer: in groten getale pleiten ze voor een test vóór je mag stemmen. Hoe zou zo’n toets eruit zien? Probeer de VN-magikstemmen-toets. (Onderaan!)

Deze toets is gemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Jongeren hebben hebben weinig vertrouwen in de kiezer: in groten getale pleiten ze voor een test vóór je mag stemmen. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van Vrij Nederland, waarover we schrijven in het februarinummer van VN (en wat heeft geleid tot de oprichting van Stembus2017).  Ruim 42% van de jongeren is het eens met de stelling dat mensen eerst moeten worden getoetst op hun kennis van de democratie, zo’n 36% vindt dat wie wil stemmen ook eerst getoetst moet worden op kennis van de democratie. Hoe zou zo’n toets vóór je mag stemmen eruit kunnen zien?

Bij het beantwoorden van die vraag putten we uit het Stemexamen voor de Tweede Kamer van ProDemos, het Inburgeringsexamen over ‘Kennis...