Het was 16 december 2017 toen voormalig minister Halbe Zijlstra een bezoek bracht aan New York. Bij EenVandaag was te zien hoe Zijlstra – een beetje onhandig – in de vergaderzaal van de Veiligheidsraad in de stoel ging zitten achter het bordje ‘Netherlands’ en tegen fotografen grappenderwijs zei: ‘Nou jongens, de wereldvrede is bijna tot stand gekomen.’ Het was een stuntelig beeld van een minister die drie maanden later roemloos het politieke toneel zou verlaten.

Maar wat weinig journalisten opviel, was dat Zijlstra tijdens datzelfde bezoek aan New York belangrijk diplomatiek werk verrichtte. Nederland is – met andere Europese landen – bezig om klimaatverandering hoger op de agenda van de Veiligheidsraad te krijgen en ook meer te verankeren binnen het VN-apparaat. En Zijlstra verwoordde die wens met kracht tijdens een informele bijeenkomst van de Veiligheidsraad – ‘Voorbereiding op veiligheidsimplicaties van stijgende temperaturen’, heette die bijeenkomst.