In 2013 publiceerde Vrij Nederland een reeks van vier verhalen over de verwevenheid tussen de tabakslobby en de Nederlandse overheid (de verhalen vind je onderaan dit artikel). Op basis van interne overheidsdocumenten die waren verkregen via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) reconstrueerden verslaggevers Stella Braam en Ivo van Woerden onder meer hoe lobbyisten erin slaagden bij beleidsambtenaren hun ideeën en opvattingen onder de aandacht te brengen en daarmee ook successen te behalen. Een voormalige manager corporate affairs van tabaksfabrikant Philip Morris zei het zo: ‘Je moet zitten bij diegene die het witte papier voor zich heeft.’

Instellingen met een ander belang dan de volksgezondheid mogen niet meepraten over tabaksontmoediging.

En dat mag niet op grond van het door de Wereldgezondheidsraad opgestelde kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Op grond van dit verdrag mogen instellingen die een ander belang dienen dan de volksgezondheid niet meepraten...