In deel vier in de serie over de Tabakslobby de invloed van Den Haag. Over hoe de lobby ‘helpt’ bij het opstellen van anti-rookwetten.

Als de heer Van Gerven van tevoren had geweten dat ik op jonge leeftijd mijn broer, die zijn hele leven heeft gerookt, aan kanker heb verloren, dan zou hij deze woorden nooit hebben gebezigd. Het grieft mij tot diep in mijn ziel dat hij deze woorden bezigt.’ VVD-Kamerlid Arno Rutte reageert furieus op de beschuldiging van zijn SP-collega Henk van Gerven, die hem zojuist een ‘tabakslobbyist’ heeft genoemd.

Het is 28 februari 2013 en de vaste Kamer commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport overlegt met staatssecretaris Martin van Rijn. Het gaat over nieuwe voorstellen uit Brussel om de Tabaksproductenrichtlijn uit 2002 te herzien en zo strengere regels in te voeren voor tabaksproducten.

Rutte heeft zojuist gepleit tegen de invoering van afschrikwekkende plaatjes op sigarettenverpakkingen en tegen het verbieden van toevoegingen aan...