Gedachten op maandagochtend

Het jaar 2008 duurt nog een maand of twee, maar afgelopen zaterdag werd er alvast een voorschot genomen op 2009. In Hilversum gaf koningin Beatrix het startschot voor het Jaar van de Tradities. Een jaar lang gaan we ons onder leiding van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (NCV) verdiepen in ons ‘immateriële erfgoed’. Als voorschot presenteerde het NCV alvast een tophonderd van Nederlandse tradities. Wie zich had verheugd op een fraaie lijst van zaken waar Holland groot mee is geworden, komt er bekaaid vanaf. Niks geen koopmansgeest, tolerantie, volkenrecht, polderoverleg, weg- en waterbouwkunde of euthanasie. Of, desnoods, slavenhandel, kolonialisme, NSB’ers, carnavalskrakers. Nee, het is een en al kneuterigheid wat de klok slaat: klootschieten (72), midwinterhoorn blazen (64), haring happen (10), eieren kleuren (5) en kerstboom zetten (2).

Het is het zoveelste bewijs dat Nederland anno 2008 naarstig op zoek is naar zichzelf. Tegelijk met het Jaar...