Gedachten op maandagochtend

Als een gewoonlijk weinig loslippige gezagsdrager opeens mededeelzaam losbarst, is wantrouwen doorgaans op zijn plaats. Vanwaar deze openhartigheid? Soms is de drijfveer tamelijk evident, zoals in het geval van Heribert Rech, de Duitse deelstaatminister die vorige week direct na het bloedbad op een school in Winnenden een intrigerend detail over de dader prijsgaf.

De minister projecteerde een screenshot van Krautchan.net, waaruit bleek dat de depressieve Tim Kretschmer zijn gruwelijke voornemen een dag te voren op internet had aangekondigd. De media namen het bericht gretig over, maar al gauw rees twijfel over de echtheid van de chat. Krautchan.net, een satirische, in de Verenigde Staten gevestigde Duitstalige site, valt als bron even serieus te nemen als de internetpagina’s van The Onion of Mad. Onderzoek wees al snel uit dat de virtuele onheilsboodschap van Tim op onwaarheid berustte. Daarna rees de vraag waarom minister Reich toch zo’n haast had om de...