Toen na een lange lobby en een te elfder ure door minister Koenders gesloten compromis Nederland een zetel wist te bemachtigen in de VN Veiligheidsraad, ging de nationale driekleur even uit. Het zou alleen niet voor de gebruikelijke twee jaar zijn, want om een akelige patstelling te doorbreken, gingen we het lidmaatschap met Italiƫ delen.

We zouden dus met de helft genoegen nemen en alleen in 2018 een zetel in de VN-Veiligheidsraad bekleden. Hoe hebben we het ervan afgebracht? Laten we zeggen dat er gelukkiger omstandigheden waren dan in 2017-2018 om een gemeenschappelijke agenda te voeren in New York. Wij zijn die noordelijke Nederlanders die orthodox en rechtvaardig zijn, Italianen zijn losse mediterranen die zich niet fiscaal de les laten lezen door die steile calvinisten uit Nederland en die in Brussel consequent zeuren over Dublinregels waar Rome wel en Den Haag geen last van heeft.

Het was meer dan het cultuurverschil dat het delen van een Veiligheidsraadszetel niet tot een...