Voor mensen met een handicap die werken of willen gaan werken heeft de titel van het regeerakkoord – ‘Vertrouwen in de toekomst’ – een nare bijklank sinds VVD-staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken haar nieuwe plannen voor loondispensatie van arbeidsgehandicapten bekend maakte.

Lees ook Hoezo hebben we 'begrip' voor de bombardementen in Syrië? 20 april 2018

Als Van Ark haar zin krijgt, ontvangen gehandicapte werknemers die voor vijftig procent productief zijn van de werkgever nog maar vijftig procent van het minimumloon, de rest moet worden aangevuld door de gemeenten. Met tot pijnlijk gevolg dat mensen met een handicap straks onder hetzelfde regime vallen als bijstandsgerechtigden, zodat ze de aanvulling op hun loon kwijt zijn als ze eigen vermogen hebben of hun partner een salaris. Bovendien...