Wij, Nederland, moeten dus begrip hebben voor de tripartite vergeldingsaanval die Trump, Macron en May vorige week op Syrië uitvoerden. Begrip, wat is dat eigenlijk?

Het kabinet-Rutte doet zijn best om uit te leggen dat het geen ‘steun’ betekent. Volgens Van Dale is het ‘de wil om iets te begrijpen’. Dat lijkt me in de buurt, al zit er een tendens tot steun in die Rutte eerder wel uitsprak maar snel weer inslikte. Met begrip bedoelt onze regering in elk geval vast niet de 24e betekenis van de website mijnwoordenboek.nl (‘seniele aftakeling’) en zelfs niet de 16e (‘inlevingsvermogen’)

De Nederlandse regering heeft nu al minstens drie keer begrip in zijn buitenlandbeleid getoond, of gevraagd, voor belangrijke zaken die eigenlijk een scherp standpunt vereisen, dat kennelijk niet met zoveel woorden geformuleerd kan worden.

Begrip of gedogen?

Eén: toen Turkije twee maanden geleden de Syrische provincie Afrin binnenviel om er ‘terroristen’ te verjagen die er samen...