Kinderlijk eenvoudig

Ze staan met naam en toenaam op de lijst, de 38 personen en 2 organisaties van wie de tegoeden zijn bevroren. Zodat elke burger weet met wie hij geen zaken mag doen. Hoe de lijst tot stand komt, legt de rijksoverheid kinderlijk eenvoudig uit in de bijgevoegde infographic.

Ronselen, opruiing

In de Haagse jihadzaak staan op dit moment 8 mannen en 1 vrouw terecht, van wie enkelen ook op de Nationale Terrorismelijst staan. De verdachten worden vervolgd voor onder meer ronselen, opruiing en deelname aan een criminele organisatie ‘met terroristisch oogmerk’. Naar verwachting zal de rechtbank begin december een oordeel vellen. VN legde eerder de hand op het vertrouwelijke onderzoeksdossier.