Sander Terphuis vluchtte in 1990 vanuit Iran naar Nederland. Politiek filosoof en jurist Tamar de Waal schreef haar proefschrift over het Nederlandse inburgeringsbeleid. Mischa Cohen ging met de twee in gesprek over de ellende van ‘verdiend burgerschap’ en het moeten houden van het land dat je enkel voorwaardelijk accepteert.

‘We probeerden een kaartenbak aan te leggen met succesvolle vluchtelingen, maar dat viel niet mee,’ vertelt Sander Terphuis. ‘We wilden tegen types als Sybrand Buma kunnen zeggen: kijk, here we are! Het bleek dat de succesverhalen niet echt voor het oprapen lagen. Dus vroeg ik me af: wat is er misgegaan?’

Jurist en zelfbenoemd partijhorzel – eerst bij de PvdA, nu van de ChristenUnie – Sander Terphuis, in Iran geboren als Ahmad Qeleich Khany, is ervaringsdeskundige als het gaat om immigratie en inburgering. Hij vluchtte in 1990 als achttienjarige worstelaar naar Nederland. Tamar de Waal is academisch expert: zij promoveerde twee maanden geleden...