WikiLeaks beschuldigt Nederlandse beveiligingsbedrijven van dubieuze handel. Een voorbarige conclusie.

WikiLeaks heeft het hem weer geflikt. Je kunt van Julian Assange vinden wat je wilt, maar een feilloos gevoel voor publiciteit is hem niet te ontzeggen. Vorige week ‘onthulde’ de klokkenluiderssite de Spy Files 287 documenten waarmee een ‘wereldwijde geheime spionage-industrie’ aan het licht is gebracht. Het gaat om technologiebedrijven die surveillanceapparatuur verkopen aan geheime diensten en overheden. Ze bouwen virussen om computers onder controle te krijgen. Ze maken digitale muren om het internet te censureren. Ze leveren chips waarmee de precieze locatie van mobieltjes is te achterhalen.

Althans, dat is de boodschap die Wiki­­Leaks de publicatie meegaf en die grif door de media werd overgenomen. Maar in feite bestaat de ‘gelekte’ informatie uit openbare stukken, die met een beetje googelen ook boven water komen. Dat neemt niet weg dat er in de Spy Files...