Een moderne biografie van een schrijver is een biografie waarin niets wordt toegedekt, niets meer met de mantel der liefde wordt omhangen. Er komen tientallen mensen in aan het woord. De hoofdpersoon wordt van alle kanten omsingeld en doorgelicht. Een moderne biografie is lovend, afbrekend, problematiserend, donker, licht en schimmig, met hier en daar toch nog een lijk in de kast.

Zo’n biografie is verre van een hagiografie, wil zij iets overtuigends hebben. We moeten eerder denken aan debunking en aan ontmythologiseren. De moderne biografie is een kind van de nieuwe tijd waarin zichtbaarheid door middel van foto’s, video, films en archieven zelfs van de schuchterste monnik een publieke figuur maken. Die foto’s en films willen aangevuld worden met een echt leven in de vorm van een levensverhaal in feiten en anekdotes. De moderne mens wil niet minder dan een biografie waarin de ‘held’ een engel en een duivel is, waarin hij de bescheidenheid zelf is, maar uiteindelijk wel...