Greenpeace kwam de afgelopen weken zwaar onder vuur te liggen omdat ze rotsblokken liet afzinken in de Noordzee. Na Wijnand Duyvendak en minister Jacqueline Cramer richt de volkswoede zich tegen een volgend icoon van de ‘milieumaffia’. De reconstructie van een rel.