De aanval van het Syrische leger op het laatste rebellenbolwerk in Idlib is in voorbereiding. In het vredige Friese plaatsje Beetsterzwaag is ondertussen in een dubbelexpositie te zien wat er gedurende de nu al zeven jaar durende Syrische oorlog is verwoest. De negentiende-eeuwse adellijke avonturier Tinco Lycklama à Nijeholt reisde van 1867 tot 1868 door Syrië en Libanon, nadat hij daarvoor een halfjaar in Irak had doorgebracht. Hij deed in het Frans verslag van zijn avonturen (de vier delen van in totaal 2200 pagina’s werden nooit in het Nederlands vertaald) en verzamelde voorwerpen waarmee hij in Beetsterzwaag een oosters museum inrichtte. Toen Lycklama naar Cannes verhuisde, nam hij zijn collectie mee. Voor het eerst sinds meer dan een eeuw is een deel ervan terug nu in Friesland.

Schilder en archeoloog Theo de Feyter reisde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw voor het eerst naar Syrië om er als student te assisteren bij opgravingen bij Tell Hammam al Turkman en...