In mijn boekenkast staat een beduimeld exemplaar van de biografie van Henk van Randwijk, de hoofdredacteur van Vrij Nederland tijdens en vlak na de oorlog. Het is een magistraal boek, geschreven door oud-redacteuren Gerard Mulder en Paul Koedijk, dat ik tot diep in de nacht zat te lezen ter voorbereiding voor het interview met weduwe Ada van Randwijk ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum, nu precies vijf jaar geleden. Het was een wonderlijke ervaring om in een appartementje in het Elisabeth Otter-Knol-huis te Buitenveldert te zitten tegenover een bijna honderdjarige die in het boek dat tussen ons in lag zo’n belangrijke rol speelde.

Want Ada – die in 2013 overleed – was in de oorlog minstens zo dapper geweest als Henk. Ze had vastgezeten, was met gevaar voor eigen leven bij de Sicherheitsdienst gaan praten over de vrijlating van haar echtgenoot, was een paar keer ternauwernood aan arrestatie ontsnapt, had jaren ondergedoken gezeten.

Van het boek van Mulder en Koedijk...