07-07-2007
Door Harm Ede Botje en Joël Broekaert

Met Nederlands geld zijn in Iran de afgelopen jaren projecten opgezet ter bevordering van de onafhankelijke journalistiek. Het regime in Teheran reageert geprikkeld. Net als Washington zou Den Haag uit zijn op regime change. Een aantal journalisten is vastgehouden en ondervraagd. Toch besloot de Tweede Kamer afgelopen week opnieuw geld vrij te maken voor de pluriforme Iraanse pers.

Het was een opmerkelijke combinatie: Hans van Baalen (VVD) en Farah Karimi (GroenLinks) die in 2004 samen optrokken. Vaak hadden de twee parlementariërs hoogoplopende meningsverschillen, maar op het onderwerp persvrijheid in Iran vonden ze elkaar. Karimi (zelf oorspronkelijk uit Iran) kreeg van een groep voormalige landgenoten het plan voorgelegd vanuit Nederland een televisiezender op te zetten die via de satelliet in Iran moest worden verspreid. Het zou gaan om een zender met onafhankelijke kritische berichtgeving. Een schaars goed in Iran waar de...