Deze week staat in het teken van de migratiekwestie. Afgelopen zondag was er een informele top van Europese leiders, aanstaande donderdag en vrijdag praten ze tijdens een echte EU-top door over het onderwerp.

In de Tweede Kamer zijn ze er intussen al uit: asielzoekers moeten voortaan in landen buiten de EU in kampen worden opgevangen, vindt de overgrote meerderheid, inclusief de PvdA. GroenLinks-kamerlid Bram van Ojik stond zo goed als alleen met zijn pleidooi waarin hij wees op het Vluchtelingenverdrag, op grond waarvan je mensen niet kunst terugsturen naar landen als Tunesië. D66 verweet Van Ojik zelfs ‘morele superioriteit’.

Hoogleraar migratiegeschiedenis te Leiden Leo Lucassen ziet het gekrakeel hoofdschuddend aan. Op Twitter heeft hij het over ‘opsluiten in de eigen regio’ in plaats van ‘opvangen in de eigen regio’, en vat hij de huidige migratiecrisis samen met de woorden: ‘Hoe minder asielzoekers, hoe meer paniek.’ Lucassen: ‘Wat nu in Europa gebeurt, ook...