Voor het eerst kruisen ze de degens: VVD-kamerlid Malik Azmani en migratie-expert Leo Lucassen. Niet geheel onverwacht staan ze lijnrecht tegenover elkaar. ‘Moet je ze állemaal de mogelijkheid geven hiernaartoe te komen?’ ‘Nou, laten we niet doen alsof de zondvloed op ons afkomt.’

Tot dit voorjaar waren Malik Azmani en Leo Lucassen nog nauwelijks bekend bij het grote publiek, maar door de groeiende vluchtelingenstroom en het hevige oplaaiende maatschappelijke debat belandden ze allebei in de spotlights. Azmani, Kamerlid voor de VVD, doordat hij in maart van dit jaar een migratienota publiceerde die direct hevig werd bekritiseerd. Kernpunten: grenzen dicht, opvang in de regio en alleen nog asiel aanvragen buiten Europa. En Lucassen, onderzoeksdirecteur van het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en hoogleraar migratiegeschiedenis in Leiden, doordat hij relativerende opiniestukken over de immigratie schreef en een veelgevraagd commentator werd op radio en televisie....