Het overlijden van de historicus H.G. Wesseling bracht necrologieën voort die – voorspelbaar – zijn rol als scriptiebegeleider van de student W. A. van Oranje weer eens afstoften. De voorbestemde troonopvolger rondde zijn scriptie – ter bekroning van een studie in de Algemene Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden – af op 11 juni 1993.

Lees ook Henk Wesseling: een heer, zelfverklaard snob en scriptiebegeleider van Willem-Alexander 2 februari 2002

Tot op de dag van vandaag weten we slechts dat die scriptie in een archiefkast ligt op de studeerkamer van Wesseling in Oegstgeest, en hoogstwaarschijnlijk ook een paar kilometer verderop op een plank in het landgoed De Horsten te Wassenaar, maar het werkstuk is niet openbaar. ‘Niet door mijn toedoen’, riposteerde de hoogleraar op verwijten van...