Vijftig jaar al maakt de Vlaamse kunstenaar Kamagurka vele kranten en tijdschriften, waaronder Vrij Nederland, aangenaam onveilig met zijn cartoons. En hij gaat onverminderd door, zoals te zien is in het Noordbrabants Museum.

Zoals schrijvers een writer’s block kunnen hebben, zo zal er voor tekenaars ook wel een drawer’s block zijn. Maar daar heeft Kamagurka bij mijn weten nooit last van gehad, gezien de bibliografie die Kim Ouweleen ter gelegenheid van de tentoonstelling Kamagurkistan. Voorbij de grenzen van de ernst heeft samengesteld. Die beslaat bijna drie pagina’s in een heel klein lettertype.

Kamagurka schudt de grappen uit zijn mouw. Hij moet tienduizenden cartoons gemaakt hebben, die elke dag en week voor verschillende kranten en tijdschriften uit hem vloeiden. Hij is dan ook dwangmatig, compulsief, grappig, ware het niet dat hij, naast krankzinnig, tegelijk ook heel gezond van geest is.