Interview Wim Pijbes

Op de ochtend dat we zijn kantoor betreden, ligt de Volkskrant met de recensie van Wim Pijbes’ kijkroute door het Rijksmuseum, ‘Een dag uit het leven in de Gouden Eeuw’, op zijn bureau. De kritiek is niet zo best. ‘Ik vind het ongelofelijk leuk,’ zegt de schijnbaar opgewekte directeur van het Rijks. ‘Ze doen precies wat je verwacht en dat is fijn. Geen voorspelbaarder krant dan de Volkskrant.’

Ook Carel Peeters was in zijn literaire kroniek (zie www.vn.nl) niet positief. Hij noemde de nieuwe kijk van Pijbes ‘een beetje plat’ en ‘een overbodige populistische benadering’. Pijbes daarentegen verklaart onverdroten dat hij een mooie presentatie heeft gemaakt. De negatieve geluiden liggen in de lijn zijner verwachtingen. Hij zegt dat het hem deze keer nou eens niet ging om het kunsthistorische jargon.

‘Ik bén wel kunsthistoricus – dat klinkt als excuus, maar dat is het niet.’

Nee, dat is het helemaal niet.

‘Het Rijksmuseum is een mijnheer…’

Moet het dat niet...