Interview James Gleick

‘Vergeet betekenis!’ riep Claude Shannon in 1950 een bont gezelschap van sociologen, antropologen, wiskundigen en technici toe. Technische ontwikkelingen als de telefoon, telegraaf, radio, enzovoort noopten de wetenschap tot beter nadenken over de vraag wat informatie eigenlijk precies is. Wel, volgens Shannon, een briljante wiskundige die werkte voor Bell Telephone Laboratories, bestond informatie uit niets meer dan een reeks signalen die van het ene naar het andere punt worden verzonden. Basta. ‘Maar hoe zit het dan met ons?’ vroegen anderen zich hardop af. Waar blijft de mens in dit verhaal? Hoe kun je informatie nou definiëren als alleen maar nulletjes en eentjes? Tekens en geluiden zijn toch pas informatie als er voor de mens een betekenis in schuilt?

James Gleick is even op het puntje van de bank gaan zitten. Tot nu toe heeft de schrijver van populairwetenschappelijke boeken als Chaos en Isaac Newton op rustige toon uitgelegd waarom hij dan tóch de...