Het kabinet gaat in beroep tegen het klimaatvonnis. Maar het Californische voorbeeld laat juist zien: groen en groei gaan prima samen.

Het is op z’n minst pijnlijk voor de PvdA: terwijl minister Bert Koenders (BZ) op een klimaattop in Alaska vol pathos verkondigt dat het wat betreft het klimaat niet vijf voor twaalf is, ‘maar één voor twaalf, zo niet twaalf uur’, maakt diezelfde dag zijn partij- én coalitiegenoot Wilma Mansveld (staatssecretaris Milieu) bekend dat het kabinet in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter die Nederland dwingt meer te doen tegen klimaatverandering.

Het hoger beroep van het kabinet komt niet onverwacht. In juni oordeelde de Haagsche rechtbank dat Nederland in 2020 25 procent minder broeikasgassen moet uitstoten ten oprichtte van 1990. Het Nederlandse beleid zet nu in op veel minder: 17 procent. Al snel regende het kritiek op het historische vonnis. De trias politica schrijft een scheiding der machten voor, stelden critici, en een rechtbank...