De rechter baseerde zich op vaststaande feiten, verklaarde hij toen hij Nederland verplichtte de broeikasuitstoot met 25 procent te verminderen. Dat had de politiek al veel eerder kunnen doen.

Ze hoopte op een wijze en moedige rechter. Die kreeg ze: de rechtbank geeft Urgenda en haar directeur Marjan Minnesma gelijk in de ‘Klimaatzaak’ die het tegen de Staat der Nederlanden aanspande. Urgenda vindt dat Nederland onvoldoende doet om klimaatverandering tegen te gaan. De Haagse rechter is het daarmee eens, en stelt dat de Staat de ‘zorgplicht’ heeft om burgers te beschermen tegen de ‘gevaren’ van ‘onomkeerbare klimaatverandering’. En dus moet Nederland in 2020 25 procent minder broeikasgassen uitstoten ten oprichtte van 1990. Het huidige klimaatbeleid – dat inzet op 17 procent minder broeikasgassen – is dan ook ‘onrechtmatig’. Al tijdens het voorlezen van dit historische vonnis, klonk er gejuich in de rechtszaal.

Voor bezorgde wetenschappers, betrokken...