Het was een onverwachte passage in het regeerakkoord over klimaatverandering: Rutte III wil de vermindering van broeikasgassen voor een groot deel realiseren door koolstofdioxide (CO2) af te vangen en op te slaan. Dat betekent dat de klimaatproblemen moeten worden aangepakt met een techniek die nog nauwelijks op grote schaal is toegepast, waar de milieubeweging vraagtekens bij zet en waar in Nederland in het verleden (Barendrecht!) veel weerstand tegen bestond.

De coalitie wil tegen 2030 door het zogeheten carbon capture and storage (CCS) de uitstoot van twintig megaton CO2 voorkomen. Ter vergelijking: in 2016 was de totale Nederlands e uitstoot 206 megaton. Het grootschalig uitrollen van CCS is onmisbaar om te voorkomen dat de aarde opwarmt met meer dan 2 graden Celsius, stellen zowel het VN-klimaatpanel als het Internationale Energieagentschap in hun toekomstscenario’s. Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, is het niet de vraag of CCS toegepast gaat worden,...