De film-in-de-maak van Geert Wilders stuit op veel weerstand in werkgeverskringen. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes kwam officieel in het geweer om vertoning te voorkomen, met het oog op de schade die het Nederlandse bedrijfsleven loopt in het buitenland. ‘Hoe sterker het kabinet zich tegen die film verzet, hoe beter het is.’

Bernard Wientjes mengde zich twee jaar geleden voor het eerst in het maatschappelijk debat met een waarschuwing tegen de toenemende xenofobie in Nederland. De voorzitter van werkgeversverbond VNO-NCW vermeed de namen van Geert Wilders en Rita Verdonk zorgvuldig, maar de boodschap was duidelijk: de aanhoudende polarisatie in het vreemdelingendebat was slecht voor het imago van Nederland in de wereld en daarmee voor de Nederlandse handelsbelangen.

Niet lang daarna viel het kabinet. Verdonk was minister-af, het nieuwe kabinet sprak over ‘samen leven, samen werken’. Tot tevredenheid van het bedrijfsleven.
‘Vorig jaar leek het weer de goeie kant op...