Wat zijn de overeenkomsten tussen een in Ethiopië gebrande koffieboon, het nieuwe credo van de Amsterdamse jeugdzorg, échte groene stroom, het virtuele Filippijnse lokmeisje ‘Sweetie’ en paddestoelen kweken op koffiedrab? Niets meer, maar ook niets minder, dan dat de mensen achter deze en negen andere initiatieven door een jury zijn uitverkoren tot Radicale vernieuwers. Zij hebben gemeen dat zij hun dromen over een betere en leukere wereld omzetten in daden, vaak tegen de stroom in. Sommige zijn klein en lokaal, andere zijn groots en mondiaal. Sommige zijn zakelijk ingesteld, andere verre van dat. En sommige staan geheel op eigen benen, terwijl andere binnen bestaande instellingen zaken in beweging brengen. Er zijn kortom, veel verschillende smaken als het om vernieuwing gaat. Maar de rode draad is het daadwerkelijke streven naar sociale en duurzame oplossingen.

Voor het tweede jaar is Vrij Nederland met Kennisland, denktank voor sociale vernieuwing, op zoek gegaan naar...