Diederik Samsom noemt het ‘cynisch’ dat de kiezer niet boos is over zíjn bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Snapt u het nog?

We moesten het drie keer lezen voor we het begonnen te begrijpen.

Eerst legde Samsom afgelopen zaterdag in de Volkskrant uit dat de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking hem écht had geraakt, maar dat die ingreep te verdedigen was omdat de muren tussen defensie, handel en hulp nu eindelijk worden geslecht – zij het met minder geld. Toen Samsom vervolgens geconfronteerd werd met het verwijt dat hij had zitten kwartetten met het lot van de allerarmsten zei hij: ‘Nee. Ik weet wat ik heb gedaan. Weet u wat cynisch is? Mijn mailbox zit vol mails van boze mensen en vaak terecht. Maar over ontwikkelingssamenwerking: nul.’

En wij maar denken dat Samsom al vóór de kabinetsformatie de strategische afweging had gemaakt dat ook zijn eigen achterban de ontwikkelingssamenwerking als het erop aankwam minder belangrijk zou vinden dan de eigen...