Buitenland

Carlos Pedro Blaquier is een van de rijkste mannen van Argentinië. De vijfentachtigjarige patriarch onder de grootgrondbezitters wordt ook wel ‘de suikertsaar’ genoemd. Hij is eigenaar van uitgestrekte suikerplantages, heeft tienduizenden hectaren grond, fabrieken, ziekenhuizen, een vliegveld, ja zelfs dorpen in zijn bezit. Maar of de zakenman nog lang van zijn bezittingen kan genieten is de vraag. Want dertig jaar na het einde van de dictatuur zal hij worden vervolgd wegens zijn aandeel in negenentwintig verdwijningen tijdens de vuile oorlog. Dit blijkt uit de tweehonderd pagina’s tellende aanklacht die het Argentijnse Openbaar Ministerie half november publiek maakte.

De zaak tegen Blaquier is groot nieuws in Argentinië, het is immers de eerste keer dat een zo machtige industrieel wordt vervolgd voor misdaden begaan tijdens de dictatuur. De vervolging van Blaquier is óók relevant voor Nederland, want de suikermagnaat onderhoudt al decennia nauwe banden met de...