Zijn eeuwigdurende graven eeuwigdurend? Die vraag stond centraal tijdens een hoogoplopende ruzie die in februari 2018 alle kranten haalde. De Noord-Hollandse familie De Lange startte een rechtszaak tegen de Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied omdat twee tegenover elkaar liggende familiegraven die in 1910 waren gekocht door Zorgvlied op 1 november 2010 waren geruimd. De graven liggen op een van de meest rustieke delen van het kerkhof. Vijf dagen na die eerste november werd op één van die plekken de schrijver Harry Mullisch begraven.

De familie kwam daar in 2014 achter en was not amused over de gang van zaken. Ze stapte naar de rechter, die een Salomonsoordeel velde. Beide partijen kregen gedeeltelijk gelijk: de graven waren aan Zorgvlied toegevallen omdat rechten waren verlopen nadat de familie een overschrijvingsverzoek niet tijdig had ingediend. Zo zit de wet in elkaar. Maar Zorgvlied had volgens de rechter wél een reeks administratieve fouten gemaakt, waardoor het een...