Wie dacht dat sinds de War on Terror ook de Nederlandse inlichtingen- en opsporingsdiensten carte blanche hebben, kwam dezer dagen bedrogen uit. Eerst kreeg de regering onder uit de zak van de Rekenkamer, omdat ze de voorgaande jaren rücksichtslos had bezuinigd op de AIVD. Kortzichtig, luidde de kritiek, want daardoor was de spionnendienst er niet voldoende op berekend toen vanaf 2012 Nederlandse jongens en meisjes en masse naar het Kalifaat begonnen te vertrekken.

Ook de politie en de lokale bestuurders maken er een potje van. Althans, volgens advocaat Michael Ruperti, die vandaag in de Telegraaf laat weten de Nederlandse staat aan te klagen namens meerdere ouders van Syrië-gangers. De overheid zou te laks zijn in het tegenhouden van hun kinderen.

Het zijn gemakkelijke conclusies bij een hoofdpijndossier. Eerder ontkende AIVD-hoofd Rob Bertholee in Vrij Nederland dat hij te weinig middelen heeft. ‘Ik kan doen wat ik moet doen met wat ik heb.’ Tegelijkertijd gaf de...