Wie dacht dat sinds de War on Terror ook de Nederlandse inlichtingen- en opsporingsdiensten carte blanche hebben, kwam dezer dagen bedrogen uit. Eerst kreeg de regering onder uit de zak van de Rekenkamer, omdat ze de voorgaande jaren rücksichtslos had bezuinigd op de AIVD. Kortzichtig, luidde de kritiek, want daardoor was de spionnendienst er niet voldoende op berekend toen vanaf 2012 Nederlandse jongens en meisjes en masse naar het Kalifaat begonnen te vertrekken.