Halbe Zijlstra, de kersverse minister van Buitenlandse Zaken, krijgt niet alleen een wantrouwige oppositie op zijn dak maar ook een legioen morrende BuZa-ambtenaren zonder werkplek. Hoe moet een overheid serieus worden genomen die zichzelf niet serieus neemt?

Op weg naar het Binnenhof liep ik deze week René Cuperus tegen het lijf, de voormalige medewerker van de sociaal-democratische Wiardi Beckman Stichting die sinds kort als ‘tegendenker’ in dienst is van Buitenlandse Zaken. De nieuwe betrekking bevalt prima, vertelde Cuperus. Behalve dan het gebrek aan werkplekken op het departement. ‘Ik kan straks weer het hele pand door,’ gromde hij, ‘op zoek naar een bureau.’ Sinds het ministerie van Buitenlandse Zaken van de zomer is ingetrokken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (inmiddels Infrastructuur en Waterstaat) in een nieuwe kantoorkolos aan de Rijnstraat hebben de BuZa-ambtenaren geen vaste werkplek meer: in het kader van Het Nieuwe Werken zijn er in het...