Louise Fresco, sinds kort bestuursvoorzitter van de Universiteit Wageningen, schrijft romans, columns en essays. In ‘Kruisbestuiving’ verzamelde ze essays en columns over kennis, kunst en het leven.

Als er iemand is die je niet kunt verwijten dat ze een doemdenker is, dan Louise Fresco. Als deskundige op het gebied van landbouw en voedsel heeft ze een groot vertrouwen in de wetenschap. Genetische modificatie en intensieve landbouw boezemen haar geen angst in. Fresco behoort tot de school van het ‘lernen’, altijd meer willen weten en altijd willen leren van je fouten. Ze is ook van de school van John Locke, van de empiristen die ervan uitgaan dat de ervaring de doorslaggevende bron van kennis is. Dat veroorzaakt een soort nuchterheid die niet zelfgenoegzaam wordt. Het is immers de ervaring die het vooral voor het zeggen heeft, niet de onderzoeker.

Het gaat om een ongekende existentiële onzekerheid over onze westerse waarden

Er is dusiets aan de hand wanneer Fresco...