De Eritrese gemeenschap in Nederland zit in de ijzeren greep van het dictatoriale regime van Eritrea. ‘De lange arm van Asmara’ werd tot nu toe altijd ontkend, maar vertrouwelijke stukken in handen van Vrij Nederland schetsen een ander beeld. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over de kwestie.

Tegenover ons zit Tiberih. Haar echte naam kunnen we niet noemen, zij is als de dood voor represailles, zoals veel Eritreeërs in Nederland. Ze heeft familie in de hoofdstad Asmara en als Tiberih met haar naam in de krant komt, zullen zij in de problemen komen. Zoals ook zijzelf gevaar zal lopen als haar naam bekend wordt. De reden van ons gesprek: Tiberih wil openheid geven over de werkelijke gang van zaken in de Eritrese diaspora in Nederland. En ze wil niet alleen vertellen over de controle door wat ‘de lange arm van Asmara’ wordt genoemd – dat deden anderen de afgelopen jaren ook al, de overgrote meerderheid op anonieme basis; zij wil het bewijzen. De documenten die ze ons...