Non-fictie / In Frits Bolkesteins ‘De intellectuele verleiding’

Intellectuelen zijn mensen die in hun eigen wereld leven en geen contact hebben met de echte wereld. Terwijl ze geen enkele ervaring met die echte wereld hebben opgedaan doen ze er toch verstrekkende uitspraken over. Dat is gevaarlijk. Hun belangstelling betreft niet de concrete werkelijkheid, maar alleen abstracte ideeën. ‘Met wie gaan publieke intellectuelen om?’ vraagt Frits Bolkestein zich af. Hij geeft zelf het antwoord: ‘Met andere publieke intellectuelen. Vaak klonteren ze samen tot een groepje ingewijden, dat vatbaar is voor hypes en een voorkeur heeft voor het donderend poneren van onheilsvoorspellingen.’ En intellectuelen zijn mensen die ‘ideeën eerder aanhangen omdat ze aantrekkelijk zijn dan omdat ze deugdelijk zijn’.

Het is met zulke vooroordelen over solipsistische en ‘samenklonterende’ intellectuelen dat Bolkestein De intellectuele verleiding heeft geschreven, een boek over ‘gevaarlijke ideeën in...