Onlangs verraste CDA-veteraan Wim van de Camp vriend en vijand met een emotionele aanval op het asielbeleid van Rita Verdonk, die als minister jarenlang de zegen had van het CDA. Maar een late bekering wil de katholieke politicus het niet noemen. ‘Ik ontwaar in mijn stellingname een mooie, consistente lijn.’

Het was een gedenkwaardig moment in de Tweede Kamer, kort voor Koninginnedag. Tijdens een debat over Chinese illegalen die na een vruchteloze asielaanvraag de benen hadden genomen liepen de emoties hoog op. Toen oud-minister Henk Kamp, tegenwoordig asielwoordvoerder van de VVD-fractie, een motie van wantrouwen indiende tegen staatssecretaris van Vreemdelingenzaken Nebahat Albayrak, ontplofte mede-Kamerlid Wim van de Camp. ‘De VVD zit sinds 1994 in het kabinet. En nu een grote broek aantrekken? Schaam u!’ riep de doorgaans bijzonder beheerste CDA-veteraan met van woede overslaande stem. ‘En dan gaat u hier even populair een motie van wantrouwen zitten indienen tegen een...