In het boek dat de filosoof Jos de Mul een paar jaar geleden publiceerde over de technologische en digitale revolutie, Cyberspace odyssee, liet hij blijken wel iets te zien in ‘transhumanisten’, mensen die ervan overtuigd zijn dat de mens een overgangswezen is en dat de technologie ervoor zal zorgen dat de mens wordt verlost van zijn biologische beperkingen, tot en met het overwinnen van de dood. Dat zal een stap in de evolutie zijn.

Het transhumanisme zou volgens De Mul alleen maar een radicalisering van technologieën zijn die al worden toegepast, zoals het aanbrengen van pacemakers, elektronische zintuigen, genetische manipulatie en klonen. Veel van wat het menselijke van de oude mens uitmaakte, zou dan worden overgenomen door de techniek. De nieuwe mens zou niet meer helemaal menselijk zijn. De nieuwe mens zou geen gebrekkig wezen meer zijn. Hij zou geen zwaar leven meer hebben. Het betekent wel dat hij de controle over zijn doen en laten zou moeten opgeven.

Vergeten we...