Interview minister van Justitie Hirsch Ballin

De Blackberry van Ernst Hirsch Ballin trilt voortdurend. De bewindsman moet die avond een belangrijk debat voeren over de onlusten in Gouda. Af en toe bestudeert hij het zwarte apparaatje, maar meestal drukt de minister de boodschap weg, onderwijl nippend aan een glaasje Coca-Cola Zero. ‘Dat plakt niet zo aan de tanden.’

Peter R. de Vries heeft in de Verenigde Staten een Emmy Award gekregen voor zijn reportage over de zaak-Natalee Holloway. Terecht?

De minister barst in lachen uit en antwoordt, ogenschijnlijk bloedserieus: ‘Gezien het feit dat de opnamen gemaakt zijn buiten wetenschap van degene die de hoofdrol vervulde, kan ik me voorstellen dat men de cinematografische kwaliteiten waardeert. Er is nog geen Emmy Award voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten, maar als die er komt, wil ik wel een paar aanbevelingen doen. Ik sluit niet uit dat Peter R. de Vries dan op de groslijst zou staan. Ik zeg dit met waardering voor de...