Interview / Pauline Meurs van het WRR

In ‘Identificatie met Nederland’ waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een te starre benadering van het begrip nationale identiteit. Hoe meer wordt vastgelegd wie of wat een Nederlander is, hoe meer mensen worden buitengesloten. Beter is het, vindt de Raad, om te aanvaarden dat aan het begrip door de eeuwen heen steeds een andere invulling is gegeven. En dat de nationale identiteit ook in deze tijd aan verandering onderhevig is. Door minder in wij/zij-schema’s te denken, kunnen nieuwkomers zich echt verbonden gaan voelen met Nederland.

Conservatief denker Bart Jan Spruyt zei in NRC Handelsblad dat ‘weer relativerend wordt gedaan over de nationale identiteit’. PVV-voorman Geert Wilders noemt de leden van de WRR ‘dwazen’ en ‘wereldvreemde rode rakkers’. Wat vindt u daarvan?

‘Dat laat ik langs me heen glijden.’

Halbert Zijlstra (VVD) zegt dat de WRR een jaar of vijftien aan ontwikkelingen in het...