Achtergrond / Wijkenplan dreigt vast te lopen

Het kabinet is nog geen half jaar bezig. Maar wat het paradepaardje van het kabinetsbeleid moet worden – de aanpak van de veertig ‘probleemwijken’ – dreigt nu al vast te lopen in onenigheid over de financiering. Een groot deel van het geld moet komen van de woningcorporaties, die volgens politiek Den Haag veel meer van hun enorme vermogens in de samenleving moeten investeren. Voor het zomerreces leken de corporaties het in menig opzicht snel eens te kunnen worden met minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie over de financiering van haar Wijkenplan, totdat Wouter Bos, minister van Financiën, de zaak op scherp zette. De corporaties zijn bereid de komende vier jaar drie miljard euro te investeren in verbetering van de wijken, als ze zelf zeggenschap houden over het geld. Maar Bos wil dat het geld in een fonds wordt gestort waarvoor het kabinet eindverantwoordelijk is, en niet de corporaties.

Ook binnen het kabinet...