In Rotterdam worden werkstraffen voor jongeren voortaan in de eigen woonwijk uitgevoerd. Dat lijkt verdacht veel op het plan van Hans Spekman, die vond dat Marokkaanse probleemjongeren moesten worden ‘vernederd voor de ogen van hun eigen mensen’.

Een opvallend bericht in de Volkskrant gisteren: in Rotterdam moeten jeugdige overlastplegers voortaan niet alleen bij wethouder Joost Eerdmans zelf op het matje komen, hun werkstraf zal ook zo veel mogelijk in hun eigen wijk worden uitgevoerd.

Waar doet dat laatste ook al weer aan denken? Juist: aan PvdA-Kamerlid Hans Spekman die in 2008 in een interview in Vrij Nederland stelde dat Marokkaanse probleemjongeren moesten worden ‘vernederd voor de ogen van hun eigen mensen’. Reguliere straffen hadden weinig zin, verklaarde hij: ‘Je moet ervoor zorgen dat ze de sulletje worden van hun eigen wijk. Dat is het enige dat werkt.’

Die uitspraak wekte een storm van verontwaardiging, vooral in Spekmans eigen partij, de PvdA. Al was het maar...