Nederland en Nicaragua

‘Nicaragua is vrij. Het tijdperk van dictatuur en onderdrukking is voorbij,’ schreef de latere IKON-verslaggever Jan Schmeitz in juli 1979 vanuit de hoofdstad Managua. Hij was er als een van de weinige Nederlandse verslaggevers bij toen de met rood-zwarte vlaggen getooide rebellen van het sandinistische front triomferend door de straten trokken. Schmeitz kon zijn enthousiasme over de omwenteling niet onderdrukken. Volgens hem brak ‘een nieuwe realiteit’ aan. Hij had het over ‘een Nicaragua waar alles gezegd mag worden’, waar je ‘na zeven uur ’s avonds gewoon op straat mag’, ‘waar geen bommen meer vallen’.

Schmeitz was – geheel in de tijdgeest – niet afkerig van de gewapende strijd, die hij beschouwde als ‘een serieuze en adekwate politieke strategie’. Met het wapen in de hand konden, zo was wat hem betreft bewezen in Nicaragua, ‘progressieve en revolutionaire veranderingen’ bewerkstelligd worden. Eén ding stond volgens hem vast: ‘Er waait een nieuwe...