Gedachten op maandagochtend

Deze week kreeg VVD-Kamerlid Henk Kamp het te kwaad. ‘Het lijkt wel of er een campagne van linkse rechters is om alles wat goed is aan de inburgering weer af te breken,’ brieste hij in de media. Die ‘campagne’ begon in Roermond, waar de rechtbank een eis vernietigde die het vorige kabinet aan gezinshereniging stelde: Nederlanders die hun buitenlandse partner naar Nederland willen laten komen, moeten honderdtwintig procent van het minimumloon verdienen. Kort erna bepaalde een Amsterdamse rechter dat het verplichte examen Nederlands voor gezinsherenigers in het land van herkomst onwettig is.

Rechterlijke macht versus gekozen volksvertegenwoordigers. De wind waait weer eens van West naar Oost, want in Amerika ergeren conservatieven zich al sinds de jaren tachtig aan het hoogste rechtscollege, dat in hun ogen ‘links’ en ‘activistisch’ is. Mooiste voorbeeld is het boek Courting Disaster, waarin oud-presidentskandidaat en ‘religieus leider’ Pat Robertson...