Gedachten op maandagochtend

‘Ooit kreeg ik een uitkering. Door een fout van een ambtenaar werd mij te veel uitbetaald, net als andere mensen die in mijn woonplaats dezelfde uitkering ontvingen. Terugbetalen!’ Er is al te veel gezegd over Eveline Herfkens sinds haar zaak een half jaar geleden aan het rollen kwam door een artikel in dit weekblad. Maar wellicht kan deze ingezonden brief in dagblad Trouw van Jan Ipema, secretaris van de ‘Cliëntenplusraad voor Sociale Zaken’, de discussie over Herfkens sluiten. Terwijl in Den Haag ingewikkelde constructies van schuldtoewijzing en terugbetaling worden uitgedokterd, herinnert Jan Ipema ons met zijn eigen ervaring aan de nationale regel voor onterecht verstrekte uitkeringen: terugbetalen, al heeft de overheid een fout gemaakt. Herfkens zal het met hem eens zijn. In een interview met de Volkskrant zei ze vorige week: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen.’

Dwangarbeid – Het ministerie verstrekte de ongeoorloofde subsidies om Nederlanders in...